Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacje nieudostępnione w BIP
Informacje dotyczące składu osobowego oraz zbiórek
publicznych.
20.03.2017 więcej
Cele działania
Cele działania fundacji Piaskowy Smok
20.03.2017 więcej
Statut
Statut fundacji Piaskowy Smok.
20.03.2017 więcej
Uchwały dotyczące podstaw działania fundacji
Prócz statutu fundacja podjęła kilka uchwał wpływających na
sposób jej działania.
20.03.2017 więcej